תחומי פעילות

תכנון דרכים

תכנון מוקדם ומפורט של דרכים עירוניות ובין עירוניות, צמתים/מעגלי תנועה ומחלפים; ניהול ותיאום תכנון ברמת מתכנן-על לרבות תיאום רשויות, תשתיות, מכרזים ופיקוח.

פיתוח אתרים

תכנון פיתוח שטח, דרכים ותשתיות לישובים, שכונות, אזורי תעשיה ומסחר, מתקנים למערכת הבטחון, מסופי מטען ואתרים פוטוולטאיים.

ליווי סטטוטורי

תכנון נספחי תנועה לתב"ע, תכנון רשת תחבורה במסגרת תוכניות מתאר ותוכניות אב והגשת תוכניות מפורטות לדרכים.

הנדסת תנועה

תכנון הסדרי תנועה וחניה, חניונים, מערכות שילוט וניהול תנועה, בה"ת לפרויקטים של בניה לשימושי קרקע שונים, ייעוץ שוטף למינהל בינוי תשתיות בעיריית תל-אביב, לחברות עירוניות ולחברות בניה פרטיות.

הנדסת תנועה ירוקה

שבילי אופניים, תכנון עבור הולכי רגל, מעברי חציה רבי-ביקוש, אמצעים למיתון תנועה ותכנון מערכות תנועה עם העדפה לתחבורה ציבורית.

שילוט דרכים

פיתוח מערכת הנחיות ארציות לשילוט עירוני תקני, עבור משרד התחבורה. תכנון, בקרה ופיקוח לשילוט ארצי של דרכים בין עירוניות ואתרי תיירות.

תחבורה ציבורית

תכנון רשתות קווי תחבורה ציבורית, שילוב אמצעים וקווים מזינים, תאום עם שימושי קרקע, מתקנים ומסופים. התאמה לצרכי אוכלוסיות מיוחדות ושיתוף הציבור. תכנון ליישום והכנת מפרטים תפעוליים. הערכת מדדי רמת שרות. תכנון מערך הסעות מיוחדות.

מודלים תחבורתיים, תחזיות תנועה ונוסעים

פיתוח ויישום מודלים תחבורתיים, מודלים של מיקרוסימולציה והצבה דינמית, לקבלת תחזיות תנועה ואומדני ביקוש.

מערכות מידע בתחבורה ו-GIS

הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע, מערכות מידע, יישומי מערכות מידע גיאוגרפיות, פיתוח יישומים ייחודיים מותאמים ללקוח, המרה ושילוב נתוני GIS ממקורות שונים, התמחות מיוחדת בטיפול בקווי תחבורה ציבורית, פיתוח שיטות לאיסוף מידע ותכנון סקרים בתחום התחבורה.

תכנון וניהול מדיניות תחבורה

יעוץ ופיתוח אמצעים בנושאי מדיניות תחבורתית, מערכות תחבורה וכלכלת תחבורה; תכנון ותחזוקת תכניות מיתאר ותוכניות אב לתחבורה בראיה אסטרטגית כוללת, תוך פיתוח כלים לשיתוף הציבור.

גיאוגרפיה עסקית

חקירת התנהגות מרחבית וגורמי השפעה על רמת הפעילות הכלכלית-חברתית, שימוש במודלים התנהגותיים ככלי לפיתוח עסקי.

מערכות תבוניות לתחבורה (ITS)

אפיון ותכנון מערכות תבוניות לתחבורה (ITS). מערכות שילוט מתחלף ובקרת נתיבים, ליווי ובקרת תכן של מערכות בקרת תנועה ומערכות גביית אגרה אלקטרונית, פיתוח אסטרטגיות לבקרת תנועה, הכנת נוהלי והנחיות עבודה, וקורסי הדרכה עבור מרכזי בקרה, תכנון תשתיות וניהול פרויקטים עבור מערכות STI.

רכבת קלה

יכולותיה המגוונות של פי.ג'י.אל. באות לידי ביטוי בפעילותה המיוחדת במסגרת נ.ת.ע.(נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ), המופקדת על תכנון ויישום מערכת להסעת המונים בגוש דן. עבור נ.ת.ע. פותח מודל תחזיות התנועה והביקושים, לרבות תחזיות דמוגרפיות לטווח ארוך. אמצעים אלו משמשים ככלי עיקרי בתמיכה בכל מהלכי התכנון וההקמה של הרכבת הקלה.